Redningsmenn

Lufttransport har i dag 4 baser der det kreves redningsmenn. Tre luftambulansehelikopterbaser som vi driver på oppdrag for Luftambulansetjenesten ANS; Ålesund, Brønnøysund og Tromsø. Disse basene drives med helikopteret Augusta Westland 139. Vi drifter redningstjeneste for Sysselmannen på Svalbard med to redningshelikoptere AS332L1 Super Puma.

Vi er 19 redningsmenn ansatt i 100% stilling, fra Ålesund i sør til Longyearbyen i nord.. Det unike med Lufttransport sin redningsmannsgruppe, er at vi yter redningsmannstjeneste på både rednings- og luftambulansehelikopter. Dette skaper et unikt redningsteknisk fagmiljø, og det er oss bekjent ingen andre helikopteroperatører som tilbyr per i dag. Det er i 2015 fire av våre redningsmenn som har utsjekk for både luftambulanse og redningshelikopter.

Alle Lufttransport sine redningsmenn er eksternt godkjent og sertifisert av NEMKO. Vi gjennomgår årlig resertifisering internt, samt ekstern sertifisering hvert tredje år. http://nemko.com/certification/ personnel-certification/redningsmenn

Vi har per dags dato ingen behov for nye redningsmenn, men hvis behovet skulle melde seg, så vil det bli lagt ut på vår hjemmeside. Vi leter etter de beste kandidater for våre operasjoner, kanskje nettopp du er den neste?

Ved ansettelse kreves følgende kvalifikasjoner

 • Fagbrev for ambulansepersonell eller sykepleier med tilsvarende kompetanse
 • Autorisasjon som helsearbeider iht. Helsepersonelloven
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160
 • Minimum 2 års selvstendig prehospitalt akuttmedisinsk arbeid
 • Flyteori for privatflyger, PPL- A eller H (krav for luftambulansen)
 • Basiskunnskaper i fjellklatring /-redning
 • Bre og elveredning
 • Sportsdykkersertifikat, NDF/PADI
 • Gyldig legeundersøkelse for privatflygere PPL kl. 2
 • Vandelsattest må fremlegges ved tilbud om ansettelse (krav fra Luftfartstilsynet om plettfri vandel)
 • Bestå fysiske opptakskrav
 • PHTLS eller tilsvarende
 • Kurs i samvirke på skadested (SPS) eller tilsvarende kompetanse

 

Vi har laget en intruksjonsvideo som forklarer utførelsen av fysiske opptakskrav slik at du best mulig kan forberede deg til neste utlysning:

For mer utfyllende informasjon anbefaler vi å lese gjennom Nasjonal Standard for redningsmenn. http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/Veiledninger_brosjyrer/2003/nasjonal-standard-forredningsmenn.html?id=275424

Har du noen spørsmål, så ta kontakt med Leder for Redningsteknisk avdeling, Frode Myrland på e-post  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
Vi har 29 gjester her nå