Forsiden
LT Tech
LT Tech AS er ansvarlig for at Lufttransport AS fly og helikopter er luftdyktige og at de er utstyrt ihht krav i forskrifter og kundekontrakter. Norge inngår i et felles europeisk samarbeid innen luftfart og er underlagt et felles regelverk og tilsynsordning i EASA (Europeisk Luftfartstilsyn). Teknisk område er organisert ihht disse EASA reglene og består av en såkalt CAMO – Continuing Airworthiness Maintenance Organisation - som er ansvarlig å definere standard på vedlikehold og utstyr, samt en verkstedorganisasjon (såkalt Part 145) som utfører vedlikehold, modifikasjoner og reparasjoner på oppdrag fra CAMO.

Teknisk område består av høyt kvalifiserte ingeniører, flyteknikere, fagarbeidere og annet teknisk og administrativt personell på hovedbasen i Tromsø og på basene rundt omkring i landet (Line baser). Våre flyteknikere har EASA Part 66 sertifikat på de fly og helikopter som selskapet opererer til enhver tid, og er underlagt strenge krav til kompetanse og yrkesutøvelse. Dette er, sammen med kompetansen til den øvrige tekniske organisasjonen, et viktig element i å holde et høyt sikkerhetsmessig nivå på våre fly og helikopter. Vårt motto er derfor :

Vi skal levere fra oss luftdyktige fly og helikopter, til riktig tid og pris om vi kan, men alltid luftdyktige fly og helikopter.


På hovedbasen i Tromsø utfører vi tungt og lett vedlikehold, mens ”Line basene” utfører lett vedlikehold. Vi har en vedlikeholdshangar i Tromsø som er innrettet for effektivt vedlikehold av våre ambulansefly, Hawker Beechcraft B200, samt våre øvring fly og helikoptertyper.

Den menneskelige ressurs er den viktigste ressurs på teknisk avdeling. Vi er derfor alltid interresert i å komme i kontakt med flinke folk som mener de kan bidra i vår virksomhet. Kanskje du er en slik person? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg - kanskje vi har en stilling å tilby?


 
Vi har 27 gjester her nå