Charterflygning
Pr. i dag har Lufttransport AS faste flygninger for Store Norske Spitsbergen Grubekompani og Kings Bay AS

I 2001 fikk vi DORNIER 228-202K nr. 2 på Svalbard. Bakgrunn for dette var at Store Norske Spitsbergen Grubekompani økte aktiviteten i Svea-gruva fra våren 2001 betraktelig, slik at de hadde behov for å disponere eget fly.

Lufttransport AS har ca. 30 flygninger fra Longyearbyen til SVEA pr.uke og 2 flygninger fra Longyearbyen til Ny-Ålesund pr. uke.

I løpet av et år frakter Lufttransport AS, Svalbard, til sammen ca. 21000 passasjerer og ca. 500 tonn frakt til og fra Svea og Ny-Ålesund. 

Ledige stillinger


Instruktørstilling i Teknisk treningsseksjon

LT Tech AS er et Lufttransport- eiet selskap innenfor fly- og helikoptervedlikehold med Part-145 og Part-147 godkjenning. Selskapet har totalt 80 ansatte fordelt på hovedkontor og – verksted i Tromsø, samt 11 vedlikeholdsbaser i Norge fra Gardermoen til Svalbard. LT Tech AS har vedlikeholdskontrakter på fly- og helikoptertyper som Agusta AW139, A109, Eurocopter AS350, AS365, AS332, Dornier DO228 og Beech B200.

I teknisk treningsseksjon er det ledig en nyopprettet 100 % stilling som instruktør.

Les mer...
 
Vi har 13 gjester her nå