Forsiden Forsiden Svalbard Kontraktsflygning
Kontrakstflygning
Pr. i dag har Lufttransport AS faste flygninger for Store Norske Spitsbergen Grubekompani og Kings Bay AS

I 2001 fikk vi DORNIER 228-202K nr. 2 på Svalbard. Bakgrunn for dette var at Store Norske Spitsbergen Grubekompani økte aktiviteten i Svea-gruva fra våren 2001 betraktelig, slik at de hadde behov for å disponere eget fly.

Lufttransport AS har ca. 30 flygninger fra Longyearbyen til SVEA pr.uke og 2 flygninger fra Longyearbyen til Ny-Ålesund pr. uke.

I løpet av et år frakter Lufttransport AS, Svalbard, til sammen ca. 21000 passasjerer og ca. 500 tonn frakt til og fra Svea og Ny-Ålesund. 

Ledige stillinger


FW flygere

Lufttransport FW har operasjoner innen Ambulanse-, Charter- og Ruteflygning.

 

For mer informasjon om Lufttransport kan du gå inn på www.lufttransport.no

 

Vi vil i løpet av januar 2016 gjennomføre intervjuer og simulatortester for å fylle 1 eller flere styrmanns stillinger i løpet av 2016.

 

Kandidater som klarer intervjuprosessen, men ikke blir tilbudt jobb i første omgang kan bli tilbudt jobb ved senere anledning.

Les mer...
 
Vi har 5 gjester her nå