Forsiden Forsiden Los/Offshore
Loshelikopter
LOSHK1Høsten 2001 inngikk Lufttransport AS og Kystverket kontrakt om losbefordring med helikopter med oppstart i februar 2002.
Tjenesten blir utført med et nytt helikopter av Agusta 109E, med base i Bergen.

Losoppdragene blir utført som en døgnkontinuerlig tjeneste, hvor Kystverket som forvalter den norske lostjenesten, stiller loser til rådighet for fartøyer over 30 000 BT som skal inn- og ut av olje terminalene ved Sture og Mongstad eller gassterminalen ved Kårstø, samt øvrig skipsfart med behov for slik assistanse.

All losformidlig blir utført i nært samarbeider med Fedje og Kvitsøy losformidlingssentraler. Los med helikopter ble utviklet i et samarbeid med losene på Fedje og Kystverket tidlig på 1990-tallet.

Ved å få los ombord i større tankskip før de kommer inn til kysten og deretter beholde losen et stykke ut fra kysten vil faren for grunnstøting minimaliseres og dermed minske faren for oljekatastrofer.

Alle skip over 30 000 tonn med farlig last (olje,gass m.m) og offshore-relaterte fartøy skal bruke helikopter for å sette los ombord.

Alle loser som flys med helikopter får opplæring og heistrening hos Lufttransport.
 

Ledige stillinger


Helicopter B1/B2 Engineer Sikorsky S- 92 - Offshore and SAR Operations

Lufttransport (LT Tech) is scoping the market for B1 and B2 maintenance Engineers with S92 experience/rating.  As Lufttransport is looking to broaden its operations in the SAR and Offshore Market, we are looking for qualified, interested and motivated personnel to join our team in early 2018.

Les mer...
 
S92 Pilots – Offshore and SAR Norway

Lufttransport (LT RW) is scoping the market for S92 Helicopter Pilots, with Offshore and/or SAR experience.  As Lufttransport is looking to broaden its operations in the SAR and Offshore Market, we are looking for qualified, interested and motivated personnel to join our team in early 2018.

Les mer...
 
Vi har 25 gjester her nå