Forsiden Luftambulansetjenesten
Luftambulansetjenesten i Norge
Luftambulansetjenesten skal benyttes til utrykning til pasienter som befinner seg utenfor sykehus og til overføring av pasienter fra et sykehus til et annet i den hensikt å gi pasienten et mer spesialisert behandlingstilbud enn hva som kan gis lokalt. Lufttransport AS er en del av den norske luftambulansetjenesten på oppdrag fra helseforetakene.

Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært organisert og fullfinansiert som en nasjonal statlig tjeneste. Norges fire helseforetak har ansvaret for den operative driften av denne tjenesten.

De regionale helseforetakene har sørge for- ansvaret for luftambulansetjenesten i sin region. Helseregionene har etablert et eget selskap, Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjensten ANS), som ivaretar den operative delen av helseregionenes sørge for- ansvar i et nasjonalt perspektiv. Selskapet har også ansvaret for å fastsette retningslinjer for bruk av luftambulansetjenesten.
Videre er Luftambulansetjenesten ANS ansvarlig for at Norges befolkning får en kostnadseffektiv luftambulansetjeneste, med høy standard, kvalitet og sikkerhet.
Det medisinske ansvaret for tjenesten ivaretas av helseforetakene, herunder medisinsk bemanning.

Fly- og ambulansehelikopter
Norge har i dag syv ambulanseflybaser, som opereres av Lufttransport AS med elleve ambulansefly. I tillegg er det totalt elleve ambulansehelikopterbaser, hvorav Ålesund, Brønnøysund og Tromsø opereres av Lufttransport AS og de øvrige basene av operatøren Norsk Luftambulanse AS.

I tillegg inngår fire av Forsvarets redningshelikoptre fra 330-skvadronen i luftambulansetjenesten.

Lufttransport AS har drevet ambulanseoperasjoner i Norge siden 1955.

Linker:
Luftambulansebaser i Norge
Luftambulansetjenesten

Helseforetakene:
Helse Nord
Helse Midt-Norge
Helse Vest
Helse Sør-øst

Andre luftambulanse operatører:
330 skvadron - Redningshelikopter
Norsk Luftambulanse AS

 

Luftambulansen

Ledige stillinger


Flyteknikere - Bardufoss

Til vår kontrakt med Univerity of Tromsø School of Aviation(UTSA) søker vi to flyteknikere med arbeidssted på Bardufoss.

University of Tromsø School of Aviation (UTSA) er en del av Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet ved Universitetet i Tromsø, og er lokalisert på Bardufoss.

UTSA er en flyskole, og utdanner hvert år rundt 24 flystudenter til en bachelor i luftfartsfag med CPL-sertifikat.

Skolen disponerer 6 stk en-motors fly av typen Cessna 182T og 3 stk to-motors fly av typen Piper PA-31 Navajo

Les mer...
 
Lærling innen Flyfag - Flysystem/Avionikk

LT Tech er et Lufttransport- eiet selskap innenfor fly- og helikoptervedlikehold. Selskapet har toltalt 75 ansatte fordelt på hovedkontor- og verksted i Tromsø, samt 10 vedlikeholdsbaser i Norge fra Gardermoen til Svalbard. LT Tech har vedlikholdskontrakt på utførelse av vedlikhold på Lufttransport`s fly og helikopter av typen Agusta Westland AW139, Airbus Helikopter AS365, AS332, Dornier DO228 og Beechcraft B200.

Les mer...
 
Vi har 45 gjester her nå