Forsiden Forsiden Luftambulanse
Luftambulansetjenesten i Norge
Luftambulansetjenesten skal benyttes til utrykning til pasienter som befinner seg utenfor sykehus og til overføring av pasienter fra et sykehus til et annet i den hensikt å gi pasienten et mer spesialisert behandlingstilbud enn hva som kan gis lokalt. Lufttransport AS er en del av den norske luftambulansetjenesten på oppdrag fra helseforetakene.

Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært organisert og fullfinansiert som en nasjonal statlig tjeneste. Norges fire helseforetak har ansvaret for den operative driften av denne tjenesten.

De regionale helseforetakene har sørge for- ansvaret for luftambulansetjenesten i sin region. Helseregionene har etablert et eget selskap, Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjensten ANS), som ivaretar den operative delen av helseregionenes sørge for- ansvar i et nasjonalt perspektiv. Selskapet har også ansvaret for å fastsette retningslinjer for bruk av luftambulansetjenesten.
Videre er Luftambulansetjenesten ANS ansvarlig for at Norges befolkning får en kostnadseffektiv luftambulansetjeneste, med høy standard, kvalitet og sikkerhet.
Det medisinske ansvaret for tjenesten ivaretas av helseforetakene, herunder medisinsk bemanning.

Fly- og ambulansehelikopter
Norge har i dag syv ambulanseflybaser, som opereres av Lufttransport AS med elleve ambulansefly. I tillegg er det totalt elleve ambulansehelikopterbaser, hvorav Ålesund, Brønnøysund og Tromsø opereres av Lufttransport AS og de øvrige basene av operatøren Norsk Luftambulanse AS.

I tillegg inngår fire av Forsvarets redningshelikoptre fra 330-skvadronen i luftambulansetjenesten.

Lufttransport AS har drevet ambulanseoperasjoner i Norge siden 1955.

Linker:
Luftambulansebaser i Norge
Luftambulansetjenesten

Helseforetakene:
Helse Nord
Helse Midt-Norge
Helse Vest
Helse Sør-øst

Andre luftambulanse operatører:
330 skvadron - Redningshelikopter
Norsk Luftambulanse AS

 

Luftambulansen

Ledige stillinger


Helicopter B1/B2 Engineer Sikorsky S- 92 - Offshore and SAR Operations

Lufttransport (LT Tech) is scoping the market for B1 and B2 maintenance Engineers with S92 experience/rating.  As Lufttransport is looking to broaden its operations in the SAR and Offshore Market, we are looking for qualified, interested and motivated personnel to join our team in early 2018.

Les mer...
 
S92 Pilots – Offshore and SAR Norway

Lufttransport (LT RW) is scoping the market for S92 Helicopter Pilots, with Offshore and/or SAR experience.  As Lufttransport is looking to broaden its operations in the SAR and Offshore Market, we are looking for qualified, interested and motivated personnel to join our team in early 2018.

Les mer...
 
Vi har 11 gjester her nå